Marijn de Bruin – Docente Lichamelijke Opvoeding

Beste Team Westerkoogsport,

Ik wil jullie hartelijk bedanken voor het verzorgen van een aantal gymlessen op het St. Michaël College.

Al vanaf het begin van onze samenwerking zijn wij als gymsectie zeer tevreden over de invulling van de lessen en het contact met de leerlingen. We hopen nog jaren deze samenwerking voort te kunnen zetten.

Wij merken op school dat deze sportieve uitdaging en de discipline die bij deze sport hoort een positieve bijdrage heeft op onze leerlingen. In het begin van het schooljaar mogen leerlingen uit een lijst van 32 sporten een keuze maken die ze interessant vinden om te gaan doen. Dit gaat om sporten die niet in de regulieren lessen zitten, maar ook reguliere sporten met meer verdieping. Kickboksen is een zeer populaire keuze bij de leerlingen uit vwo5 waardoor we dit een aantal rondes (1 ronde = 3 lessen) hebben kunnen aanbieden. Leerlingen hebben naderhand aangegeven dit als zeer leuk te hebben ervaren.

Voorafgaand aan de lessen zijn jullie bereid om een opbouw te bespreken van de lessen, eventueel leerlingen te bespreken met beperkingen en ook tijdens de lessen zijn jullie flexibel om de lessen aan te passen waar nodig.

Jullie zijn goed bereikbaar zodat er ontspannen gecommuniceerd kan worden.

Niet alleen het aanleren van de basisvaardigheden van het kickboksen, maar ook het stukje respect komt duidelijk naar voren.

Er is geen ruimte om over een grens te gaan. In combinatie met de aanwezigheid van een docent(e) lichamelijk opvoeding wordt er gestreefd naar een veilige lessituatie waardoor respect hoog in het vaandel staat en er geen mogelijkheid is voor pestgedrag.

Tijdens onderlinge conflicten is er afgesproken dat het team van Westerkoogsport eerst actie onderneemt en eventueel de gymdocent(e) inspringt als het nodig is. Jullie spreken leerlingen aan op elkaars gedrag, benoemen wat jullie wel/ niet willen zien en waarschuwen waar nodig.

Een voordeel is dat er bijna elke keer 2 of meer instructeurs aanwezig waren waardoor de één zich goed kan inleven hoe de leerlingen de techniek uitvoeren en kan de ander ondervinden hoe de groepssfeer is, of de leerlingen doen wat er gevraagd wordt en de leerling zo nodig te corrigeren, aan te sporen, te enthousiasmeren, te motiveren en complimenten te geven.

Minder vaardige leerlingen en minder gemotiveerde leerlingen weten jullie aan te sporen en te motiveren waardoor een groot deel van de klas met een voldaan gevoel en met een glimlach de les verlaten. Leerlingen waarvan ik niet had gedacht dat ze kickboksen leuk zouden vinden kwamen met het zweet op hun voorhoofd en met een grote glimlach uit de les. Het plezier in bewegen was duidelijk zichtbaar.

Nogmaals hopen wij nog jaren deze samenwerking aan te kunnen gaan, zowel bij ons op school als op de locatie in Koog aan de Zaan. Leerlingen geven aan dat het sporten op een externe locatie meer sfeer geeft dan op school. Het voelt dan echter aan hebben leerlingen aangegeven.

Zo zijn we wezen sporten bij bijv. voetbalvereniging Zaandijk om te voetballen en te rugbyen, bij softbalvereniging de Frogs voor softbal en frisbee, bij een collega-school om te klimmen en bij Westerkoogsport om te kickboksen. Voordeel was ook dat er meer materiaal aanwezig was en de vloer is duidelijk meer geschikt om deze sport te beoefenen.

Met vriendelijke groet,

Marijn de Bruin
Docente Lichamelijke Opvoeding St. Michaël College te Zaandam
Coördinator LO voor vwo5

Er wordt zowel aandacht besteed aan de techniek als aan conditie en kracht. Ik voel mij fitter dan ooit. Ik kan oprecht zeggen dat het voor mij niet alleen maar een sport is maar een passie!!!
Natascha - Kickboksen