Algemene Voorwaarden en Huisregels

Algemene Voorwaarden met betrekking tot het lidmaatschap

1. Het inschrijfgeld voor een lidmaatschap bedraagt eenmalig 15 euro. U krijgt hierbij een Westerkoog Sport training T-shirt.
2. Leerlingen worden ingedeeld op leeftijd en niveau.
3. Alleen bij langdurige ziekte of bij een ongeval kan vrijstelling van contributie worden verleend  mits op tijd gemeld.
4. Westerkoog Sport zal nooit overgaan tot restitutie van contributie.
5. Annulering van Personal Training lessen, dient 24 uur van tevoren te geschieden. Anders wordt het bedrag in rekening gebracht.
6. Op nationale feestdagen en schoolvakanties worden er geen lessen gegeven of gelden aangepaste tijden. U wordt hierover van tevoren via e-mail op de hoogte gesteld.
7. De hoogte van de contributie is vastgesteld op jaarbasis, minus de nationale feestdagen en  schoolvakanties, en dienen per kwartaal te worden voldaan.
8. Adreswijzigingen dienen zo spoedig mogelijk gemeld te worden.
9. Opzegging kan alleen schriftelijk en dient 1 maand voor het volgende kwartaal binnen te zijn.
10. Medische beperkingen dienen vooraf gemeld te worden via het inschrijfformulier.
11. Macho’s en vechtersbazen willen wij niet onder onze leden. Westerkoog Sport behoudt zich te allen tijde het recht om leden die zich, zowel binnen als buiten de sportschool, misdragen te royeren, zonder restitutie van contributie.
12. Alle leerlingen dienen op de hoogte te zijn van de huisreglementen.

Huisregels In de Dojo

1. Het is verboden etenswaren te nuttigen in de Dojo of kleedkamer.
2. Het is verplicht om in sportkleding te trainen (Kickboksbroek & Westerkoog Sport T-shirt).
3. Het is verplicht om een handdoek mee te nemen naar de training.
4. Bokshandschoenen en punches kunt u de eerste lessen lenen van Westerkoog Sport, maar dienen daarna zelf aangeschaft te worden.
5. Het dragen van een bitje is tijdens de lessen verplicht.
6. U dient 5 minuten voor aanvang van de les aanwezig te zijn.
7. Westerkoog Sport kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade en/of zoekraken van uw eigendommen.
8. Fitnessapparatuur mag alleen onder begeleiding worden gebruikt.
9. Alle letsel opgelopen door de sport zijn voor eigen risico. Westerkoog Sport kan hiervoor nooit aansprakelijk gesteld worden.
10. Na ondertekening van het inschrijfformulier gaat u akkoord met het reglement zoals hierboven vermeld.

Ik doe aan deze sport omdat ik mijn hoofd dan goed leeg kan maken en om mezelf te kunnen verdedigen. Ik heb voor Westerkoog Sport gekozen omdat de sfeer altijd super is en omdat je van de Sensei veel kan leren.
Jamie - Kickboksen